Расписание занятий с 08.06.2020 СКАЧАТЬ

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С 08.06.2020 г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Понедельник 08.06.20.

М.П

31 Ф

М.П

32 Ф

М.П

319 М

М.П

329 М

М.П

339 М

М.П

349 М

М.П

1 пара

С

С

ПЕДИА

ИНФЕК

Д

Д

Л

2 пара

Физ-ра

К.ф

3 пара

АКУШ

С

ИНФЕК

ПЕДИА

ХИРУР

Л

Л

Д

4 пара

5 пара

К.ф

***

***

***

***

***

***

***

Вторник

09.06.20.

1 пара

ХИРУР

ПЕДИА

Л

Л

2 пара

УП 02

3 пара

Ин-яз

ИНФЕК

АКУШ

ПЕДИА

Д

Д

Л

4 пара

Физ-ра

5 пара

К.ф

***

***

***

***

***

***

***

Среда

10.06.20.

1 пара

Л

Л

С

ХИРУР

ПЕДИА

2 пара

УП 02

3 пара

ИНФЕК

ХИРУР

Л

Л

Д

4 пара

5 пара

К.ф

***

***

***

***

***

***

***

Четверг

11.06.20.

1 пара

С

С

Л

ИНФЕК

ХИРУР

К.ф

2 пара

УП 02

К.ф

Физ-ра

3 пара

Л

Л

С

ХИРУР

ИНФЕК

4 пара

5 пара

К.ф

***

***

***

***

***

***

***

Пятница

12.06.20.

1 пара

ИНФЕК

ПЕДИА

Д

Д

Л

2 пара

УП 02

К.ф

3 пара

ПЕДИА

ХИРУР

Л

Л

Д

4 пара

5 пара

К.ф

***

***

***

***

***

***

***

Суббота

13.06.20..

1 пара

ИНФЕК

ХИРУР

ИНФЕК

2 пара

К.ф

3 пара

ХИРУР

ИНФЕК

4 пара

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Понедельник 08.06.20.

359 М

М.П

369 М

М.П

379 М

М.П

389 М

М.П

399 М

М.П

3019 М

М.П

21 М

М.П

1 пара

АКУШ

ПЕДИА

ИНФЕК

ХИРУР

Д

Д

Ф

2 пара

УП 02

К.ф

3 пара

К.ф

Физ-ра

ХИРУР

ИНФЕК

ХИРУР

4 пара

К.ф

5 пара

К.ф

***

***

***

***

***

***

***

Вторник

09.06.20.

1 пара

АКУШ

ХИРУР

ИНФЕК

ХИРУР

2 пара

К.ф

УП 02

3 пара

ХИРУР

ПЕДИА

ХИРУР

ИНФЕК

Ф

Д

4 пара

5 пара

К.ф

***

***

***

***

***

***

***

Среда

10.06.20.

1 пара

ИНФЕК

ПЕДИА

ХИРУР

ИНФЕК

Ф

2 пара

УП 02

3 пара

К.ф

ИНФЕК

ПЕДИА

ХИРУР

ИНФЕК

ХИРУР

4 пара

5 пара

ХИРУР

***

***

***

***

***

***

***

Четверг

11.06.20.

1 пара

ИНФЕК

ХИРУР

ИНФЕК

ХИРУР

2 пара

К.ф

3 пара

К.ф

ХИРУР

ХИРУР

ИНФЕК

ХИРУР

Ф

4 пара

5 пара

К.ф

ХИРУР

ИНФЕК

***

***

***

***

***

***

***

Пятница

12.06.20.

1 пара

ПЕДИА

ХИРУР

Ф

2 пара

К.ф

ПЕДИА

3 пара

ИНФЕК

К.ф

ИНФЕК

ИНФЕК

ХИРУР

4 пара

Ин-яз

Л

5 пара

ИНФЕК

***

***

***

***

***

***

***

Суббота

13.06.20..

1 пара

Д

Д

Л

ХИРУР

ИНФЕК

ПЕДИА

Л

Л

ХИРУР

2 пара

3 пара

Л

Л

Д

ХИРУР

ИНФЕК

ПЕДИА

ХИРУР

Ф

4 пара

Физ-ра

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Понедельник 08.06.20.

21 А

М.П

21 Ф

М.П

22 Ф

М.П

219 М

М.П

229 М

М.П

239 М

М.П

249 М

М.П

1 пара

инф

2 пара

ПП 02

Хирург

инф

УП 04

УП 04

УП 04

3 пара

Хирург

ПЕДИА

Физ-ра

4 пара

инф

СД

5 пара

инф

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Вторник

09.06.20.

1 пара

инф

Филос

2 пара

ПП 02

Хирург

инф

Ин-яз

УП 04

УП 04

УП 04

3 пара

Хирург

ПЕДИА

Ан

Ан

4 пара

инф

5 пара

инф

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Среда

10.06.20.

1 пара

инф

2 пара

ПП 02

ХИРУР

инф

УП 04

УП 04

УП 04

3 пара

АКУШ

Ан

Ан

4 пара

инф

СД

5 пара

инф

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Четверг

11.06.20.

1 пара

инф

Филос

2 пара

ПП 02

инф

Хирург

Ин-яз

УП 04

УП 04

УП 04

3 пара

ХИРУР

Хирург

Ан

Ан

4 пара

инф

5 пара

инф

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Пятница

12.06.20.

1 пара

инф

Филос

2 пара

ПП 02

инф

Хирург

Физ-ра

УП 04

УП 04

УП 04

3 пара

ХИРУР

Хирург

Ан

Ан

4 пара

инф

5 пара

инф

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Суббота

13.06.20..

1 пара

ХИРУР

2 пара

ПП 02

Ин-яз

Физ-ра

УП 04

УП 04

УП 04

3 пара

ХИРУР

Хирург

СД

4 пара

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Понедельник 08.06.20.

259 М

М.П

269 М

М.П

279 М

М.П

289 М

М.П

219 ЛД

М.П

11 М

М.П

11 А

М.П

1 пара

Ген

 мик

2 пара

УП 04

УП 04

мик

ген

УП 04

Фар

инф

3 пара

Анатомия

Ан

Ан

инф

Фар

Ин-яз

4 пара

ГЕМАТ.

ИССЛ.

Филос

Ан

Ан

5 пара

Ан

Ан

Филос

***

***

***

***

***

***

***

Вторник

09.06.20.

1 пара

Ген

 мик

2 пара

УП 04

УП 04

мик

ген

УП 04

Физ-ра

3 пара

Анатомия

Ан

Ан

Ин-яз

ген

4 пара

ГЕМАТ.

ИССЛ.

Филос

Ан

Ан

5 пара

Филос

***

***

***

***

***

***

***

Среда

10.06.20.

1 пара

Филос

пс

инф

2 пара

УП 04

УП 04

Ин-яз

УП 04

инф

пс

3 пара

Физ-ра

Ин-яз

Физ-ра

4 пара

ГЕМАТ.

ИССЛ.

Ан

Ан

5 пара

Филос

***

***

***

***

***

***

***

Четверг

11.06.20.

1 пара

ген

2 пара

УП 04

УП 04

Ан

Ан

УП 04

пс

ген

АКУШ

3 пара

СД

Ан

Ан

ген

пс

4 пара

ГЕМАТ.

ИССЛ.

Филос

Ан

Ан

5 пара

***

***

***

***

***

***

***

Пятница

12.06.20.

1 пара

Психол

2 пара

УП 04

УП 04

Ан

Ан

УП 04

инф

пс

АКУШ

3 пара

СД

Физ-ра

пс

инф

4 пара

ГЕМАТ.

ИССЛ.

5 пара

***

***

***

***

***

***

***

Суббота

13.06.20..

1 пара

пс

ген

АКУШ

2 пара

УП 04

УП 04

Ан

Ан

УП 04

Ан

Ан

ген

пс

3 пара

СД

ГЕМАТ.

ИССЛ.

Филос

Ан

Ан

4 пара

Ан

Ан

Филос

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Понедельник 08.06.20.

11Ф

М.П

12 Ф

М.П

119 ЛД

М.П

119 М

М.П

129 М

М.П

139 М

М.П

149 М

М.П

1 пара

Ин-яз

Филос

Матем

Ин-яз

Истори

2 пара

Филос

Ин-яз

Химия

Истори

Физ-ра

3 пара

мик

Зд

СД

Матем

Химия

Истори

Биологи

Химия

4 пара

Зд

мик

Истори

Биолог

5 пара

Химия

Истори

***

***

***

***

***

***

***

Вторник

09.06.20.

1 пара

Филос

Физ-ра

Химия

Истори

2 пара

пат

СД

Химия

Истори

Химия

3 пара

мик

Зд

Матем

Физ-ра

Истори

Матема

Биолог

4 пара

Зд

мик

Истори

Биолог

5 пара

пат

Химия

Истори

***

***

***

***

***

***

***

Среда

10.06.20.

1 пара

Филос

Матем

Химия

Истори

2 пара

пат

СД

Химия

Истори

Химия

3 пара

мик

Зд

Ин-яз

Матем

Истори

Биологи

Биолог

4 пара

Зд

мик

Истори

Химия

5 пара

пат

Биологи

Истори

***

***

***

***

***

***

***

Четверг

11.06.20.

1 пара

Филос

Химия

Истори

2 пара

СД

Литерат

Истори

Химия

3 пара

мик

Зд

Физ-ра

Ин-яз

Истори

Матема

Биолог

4 пара

Зд

мик

Истори

Химия

Биолог

5 пара

Биологи

Истори

***

***

***

***

***

***

***

Пятница

12.06.20.

1 пара

Филос

Литер

Истори

Физ-ра

Истори

2 пара

Ан

Ан

Истори

Биолог

Истори

Матем

3 пара

мик

фар

микроб

Химия

Истори

Химия

Биологи

Химия

4 пара

фар

мик

Истори

5 пара

Биологи

***

***

***

***

***

***

***

Суббота

13.06.20..

1 пара

Ан

Ан

Истори

Истори

2 пара

Филос

Химия

Физ-ра

Истори

Химия

Матем

3 пара

СД

Филос

Истори

Химия

Ин-яз

Истори

Физ-ра

4 пара

Ан

Ан

Биологи

Истори

Истори

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Понедельник 08.06.20.

159 М

М.П

169 М

М.П

179 М

М.П

189 М

М.П

199 М

М.П

1109 М

М.П

1119 М

М.П

1 пара

Истор

Литер

Химия

2 пара

Физ-ра

Ин-яз

Истор

Химия

Химия

Истор

3 пара

Истор

Истор

Истор

Физ-ра

Истор

Биолог

4 пара

Биолог

Матема

Истор

Физ-ра

5 пара

Ин-яз

***

***

***

***

***

***

Вторник

09.06.20.

1 пара

Матема

Физ-ра

Истор

Литерат

Матема

2 пара

Литерат

Истор

Истор

Физ-ра

Истор

Матема

Истор

3 пара

Истор

Биолог

Биолог

Химия

Химия

Истор

Химия

4 пара

Химия

Биолог

5 пара

Биолог

***

***

***

***

***

***

Среда

10.06.20.

1 пара

Истор

Физ-ра 

Химия

Истор

Химия

Физ-ра

2 пара

Физ-ра

Истор

Истор

Химия

Истор

Химия

Истор

3 пара

Литерат

Биолог

Биолог

Биолог

Биолог

Истор

Химия

4 пара

Биолог

5 пара

***

***

***

***

***

***

Четверг

11.06.20.

1 пара

Литерат

Химия

Ин-яз

Истор